Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Stovėjimo vietų rezervavimas

Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, biudžetinėms įstaigoms (toliau – juridinis asmuo) prie jų buveinės (veiklos) vietų.

Automobilių stovėjimo vietos rezervuojamos tokia tvarka:

-juridiniai asmenys, norintys rezervuoti stovėjimo vietas, pateikia paraišką Savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriui; paraiškoje nurodoma aikštelės vieta, rezervuojamų stovėjimo vietų skaičius (jeigu norima rezervuoti stovimas vietas nurodant tik juridinio asmens pavadinimą) ir automobilių, kuriems rezervuojamos vietos, markė, modelis, valstybiniai numeriai (jeigu norima rezervuoti stovimas vietas konkrečiai transporto priemonei); rezervuotos vietos gatvėse derinamos su Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuru;

-juridinis asmuo, gavęs minimų institucijų rašytinį pritarimą, privalo sudaryti aikštelės_arba gatvės nuomos vietų rezervavimo sutartį su rinkliavos operatoriumi; kai pagal nustatytus tarifus rinkliava sumokama visa arba dalimis, pagal aikštelės arba gatvės nuomos vietų rezervavimo sutartyje numatytas sąlygas, rinkliavos operatorius išduoda nustatytos formos leidimus (2 priedas) automobiliams statyti rezervuotose stovėjimo vietose;

-leidimas išduodamas nuo 1 (vieno) iki 12 (dvylikos) mėnesių ir galioja tik tam laikotarpiui, už kurį yra sumokėta rinkliava pagal juridinio asmens ir operatoriaus sutartyje numatytas sąlygas;

-išduotas leidimas suteikia teisę automobilį statyti tik leidime nurodytoje vietoje;

-leidimą, suteikiantį teisę statyti automobilį rezervuotoje stovėjimo vietoje leidime nurodytu adresu iki nurodytos datos, privaloma pritvirtinti ant priekinio stiklo keleivio pusėje vidinėje apatinėje dalyje iš lauko gerai matomoje vietoje taip, kad ant leidimo spausdinama informacija būtų gerai įskaitoma iš lauko;

-rezervuotos automobilių stovėjimo vietos žymimos pagal nustatyta tvarka parengtą ir suderintą eismo organizavimo schemą; kelio ženklai, važiuojamosios dalies ženklinimas ir kitos techninės eismo organizavimo priemonės įrengiami ir išmontuojami juridinių asmenų, kuriems suteikta teisė statyti automobilius rezervuotose automobilių stovėjimo vietose, lėšomis.

-juridiniai asmenys, rezervavę stovėjimo vietas nurodant tik juridinio asmens pavadinimą, patys vykdo stovimų transporto priemonių kontrolę.

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@elekta.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00