Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Statyba, rekonstravimas, remontas

26. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

27. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl gyvenamojo namo statybos bendrijos ir Gyvenamojo namo eksploatavimo bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo";

28. Gyvenamojo namo statybos bendrijos pavyzdiniai įstatai

29. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.01:2002 "Statinio statybos rūšys";

30. Statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai";

31. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas";

32. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.07:2002 "Statinio projektavimo sąlygų sąvadas";

33. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 "Statybos leidimas";

34. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka";

35. Statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 ,,Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas;

36. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01:1999 Esminiai statinio reikalavimai; (1) Mechaninis patvarumas ir pastovumas; (2) Gaisrinė sauga; (3) Higiena, sveikata, aplinkos apsauga; (4) Naudojimo sauga; (5) Apsauga nuo triukšmo; (6) Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas;

37. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:1999 Pastatų atitvarų šiluminė technika;

38. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2001 Statinių konstrukcijos. Stogai;

39. Statybos techninis reglamentas STR 2,09.01:1998 Šilumos tiekimo tinklai ir šilumos punktai;

40. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės;

41. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:1998 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas;

42. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.03:1999 Šilumos tinklų šiluminė izoliacija;

43. Statybos techninis reglamentas STR2.09,04:2002 Pastato šildymo sistemos galia. Energijos sąnaudos šildymui.;

44. RSN 121-91 Papildomi reikalavimai pajūrio krašte statomų pastatų sienoms ir stogams;

45. RSN 133—91 Priešgaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai;

46. RSN 139-92 Pastatų ir statinių žaibo sauga;

 

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00