Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

  • UAB „Panevėžio būstas“ paskelbta 6 aktualios viešųjų ir privačių interesų deklaracijos.
  • UAB „Panevėžio būstas“ paskelbta 1 turto deklaracija.
  • UAB „Panevėžio būstas“ yra paskirti 3 darbuotojai, atrenkantys viešųjų pirkimų laimėtojus.

Korupcijos prevencijos priemones vykdantys atsakingi asmenys

UAB "Panevėžio būstas" viešųjų ir privačių interesų deklaracijos

Pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas


Pasitikėjimo tel._8-45 465907

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@elekta.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00