Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Panevėžio būstas Panevėžio būstas

Būsto valdymas ir priežiūra

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

2. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

3. Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo forma

4. Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdiniai įstatai

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų, su jais susijusių dokumentų ir lėšų perdavimo daugiabučio namo savininkų bendrijai tvarkos"

6. Teisių ir prievolių, susijusių su atskirto gyvenamojo namo (namų) bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, reorganizavus daugiabučių namų savininkų bendriją, perdavimo akto pavyzdinė forma

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo savivaldybėse sudarymo ir lėšų naudojimo tvarkos"

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo"

9. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai

10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.04:2002 "Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas" patvirtinimo ir atestavimo komisijos sudarymo"

11. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo įmonių atestavimas

12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo įmonių atestavimo ir šių įmonių vadovų mokymo programos patvirtinimo"

13. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo įmonių atestavimo ir šių įmonių vadovų mokymo programa

14. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 "Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka";

15. Statybos techninis reglamentas STROl.12.07:2004 Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas

16. Šilumos ūkio įstatymas"

17. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės

18. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai

19. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka

UAB "Panevėžio būstas"
Kodas: 147146333
PVM kodas: LT471463314
Marijonų g. 36 - 3, Panevėžys
Tel./faksas 8 45 465907
El.paštas: panbustas@panbustas.lt

Darbo laikas

I -V   8.00 - 16.45 val.
V      8.00 - 15.30 val.
Pietūs:   12.00 - 12.30 val.

Avarinė tarnyba

Tarnyba iškviečiama: 8-45 46 58 21

Darbo laikas: I - VII 8.00 - 20.00